VÝZVA: Fond nákupu vodních ploch (FNVP) SÚS

Stačí málo a ve výsledku to může být moc! Přispět může každý, libovolně dle uvážení.

Fond pro nákup vodních ploch, je fond zřízený na začátku roku 2019 středočeským územním svazem (SÚS) z rozhodnutí územní konference v roce 2018. Fond, který představuje novou formu pro financování získávání nových, ale i stávajících vodních ploch do vlastnictví a zachování tak revírů ve společném rybolovu. Fond, který jde ruku v ruce úkolu, který ukládají konference v posledních letech výboru SÚS a místním organizacím, získávání vodních ploch do osobního vlastnictví.

Necelý rok je tento fond na světě a na své využití nenechal dlouho čekat. Podařilo se z něj zachránit několik pozemků a pomohl některým místním organizacím, které byly v úzkých. Více info lze najít na webu www.crs-sus.cz. Nelze opomenout i skutečnost, že v obdobné situaci přišla pomoc od územního svazu i naší místní organizaci, MO Unhošť, kdy SÚS zakoupil rybník ve Svárově. Bohužel poptávka po prostředcích z fondu převýšila naspořenou výši, a tak musel územní svaz některé koupě financovat i z jiných zdrojů. Proto by bylo žádoucí, aby se ve fondu podařilo pozvednout růst naspořené částky a finanční rezervy. Příště může potřebovat pomoc kterákoliv ze 106 místních organizací SÚS! Může se to týkat i vašeho oblíbeného revíru, který rádi navštěvujete!

Jak dosáhnout zvýšení rezervy ve fondu? A jakým způsobem se vlastně do fondu peníze dostanou?
Prostředky rozvojového fondu jsou tvořeny příspěvkem SÚS, dobrovolným příspěvkem MO ve společném rybolovu, mimořádnou finanční částkou z výnosů společného rybolovu (redistribuce), mimořádným příspěvkem, nebo darem (po případném zdanění).

SÚS přispívá každý rok částkou 50 až 70 Kč za každého člena. Tento obnos je částí z příspěvku z členské známky z dílu, který ze známky připadá na SÚS. Na SÚS připadá z příspěvku za členské známky 37%, na MO pak připadá 50% a na radu ČRS 13%. Z celkové ceny 500 Kč za členskou známku jsou tedy finance rozděleny takto: 250 Kč připadne MO, 185 Kč dostane SÚS a 65 Kč získá Rada ČRS. Za rok 2019 přispěl do fondu SÚS částkou 1 701 100 Kč.

Dalším zdrojem fondu jsou dobrovolné příspěvky MO. Velký počet MO na svých výročních schůzích v roce 2019 schválily příspěvek, a to buďto jako jednorázovou částku, nebo také jako poměrnou část vztaženou k počtu členské základny MO. Např. u nás v MO Unhošť výroční schůze schválila příspěvek také formou poměrové částky připadající MO z členské známky. Bylo to 50 Kč za každého člena s tím, že na další VČS se budeme opět zabývat příspěvkem pro rok 2020. V roce 2019 jsme tedy přispěli částkou 6850 Kč.

Spousta příspěvků na účet přišla i od soukromých osob. Je pravdou, že se jednalo převážně o funkcionáře SÚS a funkcionáře některých MO.

ANO, tady se nabízí prostor a volný potenciál pro možné dosažení zvýšení rezerv ve fondu. Vezměte jen, že aktuálně má celý SÚS 38 788 registrovaných členů. Kdyby každý z nich jednou za rok přispěl např. částkou 30 Kč, to jest 2,50 Kč měsíčně, částka, kterou může poskytnout téměř každý, tak ve výsledku ve fondu udělá přes milion korun. Tedy, jak z mála lze udělat moc.

Zkusme se tedy nad textem výše zamyslet a přispět dle svého uvážení do fondu pro nákup vodních ploch. Jedná se přeci o revíry nás všech!

Název transparentního účtu: ČRS SÚS-FOND NA NÁKUP RYBÁŘSKÝCH REVÍRŮ
Číslo účtu: 115-8444200237/0100

PETRŮV ZDAR!

Pavel Helebrant
předseda MO Unhošť

Sdílej článek:

Zásady ochrany osobních údajů

2023 ČRS, z.s. MO Unhošť, Křivoklátská 17, Unhošť  273 51, IČ: 70109982

webdesign: DTPak.cz s.r.o.