Rozvolnění opatření vydaných MO Unhošť kvůli koronaviru

Vzhledem k postupnému rozvolňování opatření, přijatých Vládou ČR, hlavně povolení konání akcí do 100 osob od 11. 5. 2020, můžeme na tyto skutečnosti reagovat i v rámci naší MO. Jelikož nastává léto a všechny naše akce, které během tohoto času obvykle pořádáme, ať už se jedná o zahájení sezony, spojené s rybolovem žen, hospodářský odlov (memoriál Tondy Vostrackého), brigádnická činnost a další, se konají hlavně venku kde je dostatek prostoru pro rozptýlení lidí a dodržení dostatečných rozestupů, můžeme konstatovat, že se výbor MO na posledním zasedání shodl a provede s účinností od 11. 5. 2020 rozvolnění dříve vydaných opatření.

Zejména se jedná o:

  • znovu zahájení brigádnické činnosti, s platností dle rozpisu brigád počínaje brigádou 16. 5. 2020.
  • výborové schůze, pořádané zpravidla jedenkrát za 14 dní
  • pozvolné rozplánování kulturních akcí pro členy, rodinné příslušníky a zvané hosty

I nadále zůstávají bohužel zrušeny schůzky rybářského kroužku. O chodu rybářského kroužku  případných rybářských závodů pro děti se budeme zabývat na dalších jednáních výboru MO.

Pořádání kulturních akcí, jaké budou nebo nebudou, se také budeme zabývat na příštích výborových schůzích. Už teď je jasné, že zahájení sezony spojené s rybolovem žen se pořádat v tradičním termínu druhé květnové soboty nebude. Uvidíme, zda se podaří pro akci najít jiný termín, nebo ji spojit  nějakým způsobem s jinou akcí. O novinkách Vás budeme informovat.

Naplno se rozjíždí brigádní činnost, protože to je to, co je doopravdy nejvíce potřeba. Nejbližší brigáda proběhne 16. 5. 2020 a doufám, že nám bude přát počasí a zúčastní se co nejvíce členů.

Všichni se určitě budeme těšit na situaci, až se navrátíme s naší činností do standardních kolejí, věřím, že už to nebude dlouho trvat.

PETRŮV ZDAR!

Pavel Helebrant
předseda MO

Sdílej článek:

Zásady ochrany osobních údajů

2019 ČRS, z.s. MO Unhošť, Křivoklátská 17, Unhošť  273 51, IČ: 70109982

webdesign: DTPak.cz s.r.o.