První brigáda v roce 2023 plná kouře a pálení.

V sobotu 18.3. 2023 se konala již tradičně první brigáda v rybářském roce. Kolem osmé hodiny se v klubovně pod pivovarem sešlo 14 brigádníků.

Z počátku jsme si rozdělili činnost a každý se vydal za svou prací. První parta vyrazila na revír ve Svárově. Provedli úklid odpadků a výměnu pytlů v sudech na odpad. Dále provedli důkladnou prořezávku lovných míst na západní a severní hrázi, kterou již čekající rybáři velice kladně hodnotili. Vyřezanou dřevní hmotu ihned odklidili a odvezli ke spálení na soustavu do Unhoště. Ve stejném čase započala práce i na soustavě pod pivovarem. Další pracovní čety se vrhly na likvidaci padlých dřevin po předešlých velkých větrech, vyřezání porostů v prostoru loviště na Rybárně a také k vyčištění strouhy potoka za lovištěm i samotného loviště Rybárny, to vše jako příprava na nadcházející jarní výlovy. Byla pročištěna i strouha přilehlého obtočeného potoka podél celé soustavy. Na hrázích rybárny bylo také provedeno vyštípání náletů a vyřezání křovin.  Další už měli rozdělaný oheň kde postupně během celého dne probíhalo pálení vyřezaných dřevních hmot ze všech pracovních stanovišť a úklid palivového dřeva. V odpoledních hodinách také proběhla kontrola funkčnosti a stavu rybářského nádobí a vše je připraveno na jarní výlovy.  Nelze opomenou i provizorní opravu oplocení u vstupní branky, které poničil neznámý vandal, zřejmě při snaze dostat se na náš pozemek rybniční soustavy, nad čímž zůstává rozum stát ….

Nezbývá než všem zúčastněným poděkovat za jejich odvedou činnost, která je reprezentována celkovými 102 hodinami brigádnické činnosti. Příště opět na viděnou.

PETRŮV ZDAR!

PH

Sdílej článek:

Zásady ochrany osobních údajů

2019 ČRS, z.s. MO Unhošť, Křivoklátská 17, Unhošť  273 51, IČ: 70109982

webdesign: DTPak.cz s.r.o.