Historie spolku Unhošťských rybářů

Do roku 1883 byl rybolov zcela volný, ryby mohl lovit kdokoliv a jakýmkoliv způsobem. Dne 8.5. 1883 byl však vydán rybářský zákon. Zákon sice nebyl ještě dokonalý, ale přesto přinesl určitý pokrok. Zakázal volný rybolov, vyhlásil hájení ryb v době tření, stanovil nejmenší lovné míry ryb, lovit ryby směl jen ten, kdo měl rybářský lístek.

Podmínky, které zákon vytvořil, umožnily zakládání rybářských spolků a klubů. Po vzoru pražských rybářů se v roce 1897 rozhodlo několik občanů z našeho města a okolí založit rybářský spolek. Další pokračování uvedeme podle dobového zápisu.

Podle oběžníku z 2. prosince 1897, který je založen v archivu našeho města, pan Emanuel Urban z Unhoště jako pisatel a pan František Olič z Horního Bezděkova zve pány interesanty, aby se následujícího dne v 8:30 hodin večerních sešli do místnosti besední v hostinci “ U Lípy “ za účelem založení klubu rybářského pro Unhošť a okolí. Pozváno bylo celkem 19 zájemců.

Při ustanovující valné hromadě dne 3. prosince 1897 předsedající František Olič stručně a důmyslnou řečí (jak praví zápis) uvedl důležitost rybářského sdružení a účel jeho. Zároveň vysvětlil, že ujednání s prvním rybářským spolkem v Praze o založení odboru v Unhošti bylo přijato. Při další rozpravě bylo usneseno jednohlasně založit rybářské sdružení, které by neslo název Prvního Českého rybářského spolku v Praze, odbor pro Unhošť a okolí. Předsedou byl zvolen František Olič, místopředsedou a jednatelem Jindřich Fanta, který sepsal protokol schůze. Členů se přihlásilo 20 vesměs unhošťských občanů.

puvodni-stanovy-rybari-unhost

Druhá schůze se konala 15. ledna 1898, na které bylo usneseno žádat ústředí o bližší udání stran účtování, schválení spolku a vydávání legitimací. Po odpovědi bylo rozhodnuto, že se zakoupí násadové ryby do rybníků a potoka Kačáku, byl stanoven roční příspěvek 2 zlaté. Dále bylo usneseno vyzvat všechny okolní majitele vod aby přistoupily k odboru. Datum měsíčních schůzí byl určen na dvacátý den v měsíci, dále byl předplacen časopis Zemského rybářského spolku.

V zápise ze dne 12. března 1898 bylo uvedeno, že nastal rozpor s ústředím o stanovách, a proto bylo rozhodnuto utvořit spolek na jiných zásadách. Dále bylo usneseno jednat o nájmu rybníka  od bratří Nebaských, hraběte Furstenberga, bratří Hoffmanů. Zjistit ceny násadových ryb ( kaprů, úhořů, pstruhů ) a dne 13. března byl prohlédnut tok Kačáku.

Závažné rozhodnutí učinila  schůze dne 22. dubna 1898, poněvadž ústředí trvalo na kladených podmínkách, bylo usneseno založit samostatný spolek. První rybářský spolek pro okres Unhošťský. Stanovy byly upraveny podle pražského vzoru a František Neuman pověřen, aby je předložil ku schválení. Na schůzi 11. května 1898 byly stanovy definitivně schváleny.

  Pak následuje zpráva jednatelská Jindřicha Fanty k valné hromadě, konané dne 2. listopadu 1898. Pozváním k valné hromadě sepsaný materiál končí a roku 1899 i kniha zápisu. Tyto zápisy doklady o tehdejší činnosti nejsou z důvodu požáru dřevěné klubovny v osmdesátých letech kde vše shořelo.

Skutečný rozvoj organizace začal až po skončení druhé světové války a především po roce 1957, kdy byla ustanovena jednotná organizace sportovních rybářů – ČS rybářský svaz.

Zásady ochrany osobních údajů

2019 ČRS, z.s. MO Unhošť, Křivoklátská 17, Unhošť  273 51, IČ: 70109982

webdesign: DTPak.cz s.r.o.