Galerie – archiv

Srpnová brigáda v duchu údržby revíru a likvidace padlých dřevin z cest.

I v náročném počasí je potřeba na revírech a rybochovných zařízení odvádět alespoň tu základní činnost. V sobotu 19.8.2023 proběhla brigáda MO Unhošť, kdy ...

Read more...

21.08.2023

Dětské rybářské závody MO Unhošť znají svého vítěze

V rámci rybářského kroužku, posledního v tomto školním roce, proběhly závody v lovu ryb pro naše školáky. Po dvouhodinovém klání nakonec zvítězil Honzík Pokorný. Gratulujeme a Petrův zdar!

Read more...

27.06.2023

Druhá desítka započata: Proběhla jedenáctka v memoriálu AV

V sobotu 24. 6. 2023 proběhl již 11. ročník memoriálu Tondy Vostrackého. Odlov na rybníku probíhal od cca 5:00 do 16:00. Ryba brala v průběhu celého dne a a téměř všichni zdolali nějaký ten úlovek. Celkem rybařilo 15 závodníků. Jen jeden se ale mohl stát vítězem. Během celého dne se pořadí v podstatě na první pozici  neměnilo a vítězem se stal ...

Read more...

25.06.2023

V červnu 2023 se hlavně sekalo ...

7.6.2023 proběhla červnová brigáda, která byla hlavně věnována ...

Read more...

18.06.2023

Květnové sečení travních porostů a úklid skladů

V sobotu 20.5.2023 proběhla plánovaná brigáda MO Unhošť. Po celý den se provádělo sečení travních porostů na revíru ve Svárově a ....

Read more...

23.05.2023

Děti z rybářského kroužku se staly rybáři ...

V sobotu 15.4.2023 úspěšně složilo zkoušku pro první rybářský lístek  7 dětí navštěvujících rybářský kroužek MO Unhošť. Všem přejeme ....

Read more...

17.04.2023

Dubnová údržba vodních ploch ...

I přes předpovídanou nepřízeň počasí se v sobotu 15.4.2023 sešla brigádní četa, která provedla zejména ...

Read more...

17.04.2023

Velikonoční výlovy Rybárny, Nového a Sádky ....

6.4. a 7.4. 2023 byly sloveny Rybárna, Nový a Sádky. Kromě stálých lovících z unhošťské čety se zúčastnili i děti z rybářského kroužku MO Unhošť. Foto v galerii.

Read more...

09.04.2023

Jarní oživení revíru 411 032 ve Svárově z redistribuce

Dne 29. 3. 2023 bylo do revíru Kačák 3 - Svárovský rybník vysazeno z redistribuce 200 kg Kapra v tržní velikosti 2,5 - 3 kg / ks.

Read more...

04.04.2023

První brigáda v roce 2023 plná kouře a pálení.

sobotu 18.3. 2023 se konala již tradičně první brigáda v rybářském roce. Kolem osmé hodiny se v klubovně pod pivovarem sešlo 14 brigádníků. Z počátku jsme si rozdělili činnost a každý se vydal za svou prací. První parta vyrazila na revír ve Svárově. Provedli ...

Read more...

19.03.2023

Výroční členská schůze 2023

V sobotu 4. 3. 2023 proběhla výroční členská schůze naší MO Unhošť. K řádné schůzi se dostavila cca pouze necelá jedna třetina členů, 51 ze 175 evidovaných. Řídící schůze tedy vyhlásil, že řádná schůze není usnášeníschopná a určil termín náhradní schůze s konáním ve stejný den v 9:15.

Read more...

05.03.2023

Rybáři Unhošť 2022 - Medailonek výlov Bulhar

Po výlovu rybníku Bulhar vzešel z dílny The Catch od Tomáše Šimůnka krátký film, takový medailonek Rybářů Unhošť. Shlédnout jej můžete ....

Read more...

21.12.2022

Listopadová brigáda v bílém kabátě

V sobotu 19.11.2022 proběhla další plánovaná brigáda v Unhošti.

Read more...

21.11.2022

Výlov Bulhar 2022

Vlastnímu výlovu rybníku, předcházela páteční příprava, kdy rybáři postavili kádiště a natáhli podložku. Poté se rozešli k odpočinku tak, aby mohli druhý ...

Read more...

24.10.2022

Z Bulharu zarybněn revír 411 032 - Kačák 3

Dne 22.10.2022 bylo do revíru 411 032 ve Svárově vysazeno .....

Read more...

24.10.2022

Podzimní brigáda věnována přípravám na výlov Bulharu

sobotu 15.10. 2022 proběhla říjnová brigáda, kterou jsme věnovali přípravám na výlov rybníku Bulhar, který nás čeká 22.10.2022.  Samostatná jednotka vyrazila ...

Read more...

18.10.2022

S podzimem startuje i rybářský kroužek

Již tradičně se vedoucí s dětmi scházejí u rybníků pod pivovarem. I v letošním roce jsme přivítali některé děti na jejich první schůzce. Děti byly obdarováni startovacím balíčkem od SÚS, který obsahoval ...

Read more...

10.10.2022

Do revíru na Svárově vysazen kapr z redistribuce

Dne 30.9.2022 bylo do revíru 411032 ve Svárově vysazeno 260 kg kapra z redistribuce. Přejeme příjemné rybaření.

Read more...

30.09.2022

Zářiová brigáda 2022

V sobotu 17.9.2022 proběhla další plánovaná brigáda v Unhošti.  Rybáři vápnili revír ve Svárově a také ...

Read more...

18.09.2022

Ani vytrvalý déšť nás nestavil - srpnová brigáda

sobotu 20.8.2022 se konala pravidelná plánovaná brigáda MO Unhošť. Ani vytrvalý déšť, který s  námi byl po celý den, nás ...

Read more...

21.08.2022

Červencová brigáda ... kapříci na sádce už si užívají sluneční záře...

sobotu 16.7 2022 se konala plánovaná brigáda. Proběhl standardně úklid a kontrola TBD na revíru na Svárově, dále probíhalo ...

Read more...

17.07.2022

Kulatý desátý ročník memoriálu AV

V sobotu 18. 6. 2022 proběhl již 10. ročník memoriálu Tondy Vostrackého. Letošní ročník memoriálu byl opět specifický, protože byl stejně jako loni spojen se zrušeným zahájením sezony. Odlov na rybníku Výtažník probíhal ...

Read more...

19.06.2022

Červnová brigáda ... hráz už tolik neteče ...

V sobotu 11.6 2022 se konala plánovaná brigáda, i přes malou účast se opět podařilo odvést velké množství práce, které je rozhodně vidět. Rybáři se sešli v 7:30 v klubovně po pivovarem. Ihned započali .....

Read more...

15.06.2022

Ani v roce 2022 rybáři na Vandru nechyběli ...

22. 5. 2022 jsme opět dostali pozvání a připravili jedno ze stanovišť pro Vandr za unhošťskými mlýny. Tentokrát stanoviště č. 10 – Rybáři Unhošť, které jste mohli navštívit ....

Read more...

22.05.2022

Květnová brigáda ... sila už se začínají zelenat ...

V sobotu 21. 5. 2022 se konala plánovaná brigáda, i přes malou účast se opět podařilo odvést velké množství práce, které je rozhodně vidět. Rybáři se sešli v 7:30 ....

Read more...

22.05.2022

Velikonoční lovení na Rybárně a Novém

Rybáři v Unhošti v sobotu 16. 4. 2022 slovili dva rybníky. Jednalo se o Rybárnu a Nový. Výlovek byl převážně ....

Read more...

18.04.2022

Výlov Ledárenských jaro 2022

Rybáři z Unhoště nastartovali 3. 4. 2022 sezónu jarních výlovů, kdy lovili rybníky Ledárenské na soustavě pod pivovarem. Slovena byla násada kapra, lína, amura a ukázala se i nějaká ...

Read more...

03.04.2022

První brigádní hodiny roku 2022 věnovány renovaci plnícího systému sil ...

První brigádní hodiny roku 2022 jsme odpracovali na startovní plánované  březnové brigádě. Na půl osmou se sešlo 11 členů MO Unhošť, rozdělili jsme si práci a pustili se do činnosti. Někteří odjeli ...

Read more...

20.03.2022

Výroční členská schůze 2022

V sobotu 5. 3. 2022 proběhla výroční členská schůze naší MO Unhošť. K řádné schůzi se dostavila cca pouze jedna třetina členů, 56 ze 171 evidovaných. Řídící schůze tedy vyhlásil, že řádná schůze není usnášeníschopná a určil termín náhradní schůze s konáním ve stejný den v 9:15.

Read more...

06.03.2022

Listopadová brigáda věnována zejména úklidu

Listopadovou brigádu jsme věnovali zejména úklidu. Proběhla standardní návštěva revíru kde byl uklizen odpad kolem vody. Dále jsme uklízeli v prostoru sádek. Z Ledárenských .....

Read more...

21.11.2021

Z Bulharu zarybněn kaprem a línem revír 411 032 - Kačák 3

Dne 23.10.2021 bylo do revíru 411 032 ve Svárově vysazeno ....

Read more...

24.10.2021

Výlov Bulhar 2021

Výlov začal v sobotu v 7:00, lovící četa sklepla rybu na podložku a začal vlastní výlov. Po zvednutí podložky, rybáři začali jádřit rybu na loviště.

Read more...

24.10.2021

Říjnová brigáda věnována opravám rybářského nádobí

Říjnovou brigádu jsme věnovali zejména opravám rybářského nádobí před plánovaným výlovem rybníku Bulhar. Z Bulharu chlapi demontovali ....

Read more...

17.10.2021

Nedělní brigáda v září

Při zářiové brigádě jsme se věnovali stahování okřehku na Výtažníku, pálili proschlý rákos, který jsme minule natrhali na Ledárenském a dokončili molo v Rybárně. Dále bylo opraveno vzduchování v rybnících a rozhýbán závěr na sile. 

Read more...

19.09.2021

Se školním rokem 2021 nastartoval i rybářský kroužek

6. 9. 2021 nastartoval opět po delší co-vidové odmlce rybářský kroužek v Unhošti. Na zahajující schůzku dorazilo 9 nových dětí a někteří ....

Read more...

06.09.2021

Srpnová brigáda na soustavě pod pivovarem ...

21. 8. 2021 jsme se sešli opět na plánované brigádě. Účast byla trochu .....

Read more...

22.08.2021

Hráze na revíru Kačák 3 čerstvě posekány ...

V sobotu 17. 7. 2021 proběhla červencová plánovaná brigáda. Sešlo se nás 11 a i v tomto počtu se podařilo odvést velké množství práce. Odpracováno bylo celkem ....

Read more...

19.07.2021

Memoriál Tondy Vostrackého již po deváté ...

V sobotu 26. 6. 2021 proběhl již 9. ročník memoriálu Tondy Vostrackého. Letošní ročník memoriálu byl opět specifický, protože byl stejně jako spojen se zrušeným zahájením sezony. Odlov na rybníku Výtažník probíhal od cca 5:00 do 16:00. Ryba brala v průběhu celého dne a celkem rybáři ulovili 70 ks ryb. Celkem ....

Read more...

27.06.2021

Rybáři Unhošť na Vandru 2021

12. 6. 2021 jsme opět dostali pozvání a připravili jedno ze stanovišť pro Vandr za unhošťskými mlýny. Tentokrát stanoviště č. 12 – Rybáři Unhošť. Dětem se nejvíce líbily živé ryby, dále ....

Read more...

12.06.2021

Odkrmený úhoř z dotace SÚS už plave i v revíru na Svárově

26. 5. 2021 byl napříč celým Středočeským územním svazem vysazován odkrmený úhoř do revírů. Celkem rybáři vysadili na 13 000 ks úhořů. Úhoř dodaný z dotace SÚS v průměrné délce 15cm byl vysazen i do revíru 411 032 - Kačák 3 ...

Read more...

26.05.2021

Květnová brigáda věnována zejména úklidu ...

V sobotu 15. 5. 2021 proběhla další z plánovaných brigád. Tuto květnovou jsme věnovali zejména ....

Read more...

16.05.2021

I dubnová brigáda věnována zejména hrázím ...

V sobotu 17. 4. 2021 jsme se sešli opět na soustavě na plánované brigádě.  Práce bylo odvedeno opět velké množství a to zejména na dokončení rekonstrukce hrází na Rybárně a Novém. Hlavním úkolem bylo .....

Read more...

18.04.2021

Březnová brigáda věnována opět hrázím a úklidu

V sobotu 20. 3. 2021 jsme se sešli opět na soustavě na plánované brigádě.  Práce bylo odvedeno opět velké množství a jsme pomalu připraveni na sezonu 2021.  I když hotovo není vlastně nikdy 🙂
Z plánované činnosti probíhali opět ....

Read more...

21.03.2021

Hospodářská činnost pokračuje i v březnu

Chovná sezóna se neúprosně blíží a tak jsme opět uspořádali mimořádnou brigádu na soustavě, abychom vše stihli řádně připravit. Pokračovalo se opět v opravách a zpevňování hrází, udělali jsme ....

Read more...

08.03.2021

Revír 411 032 zarybněn z dotace vícezarybnění

5. 3.  2021 byl zarybněn revír 411 032 - Kačák 3 kaprem z dotace SÚS pro více zarybnění revíru. Vysazení je nad plán zarybňovacího plánu.  

Read more...

08.03.2021

Opravy hrází pokračují i v roce 2021

Opravy na soustavě pokračují v plném proudu. Jen co byli hráze na Novém a Rybárně dospány, tak je zasypal sníh.  Na mimořádné brigádě 9. 1. 2021 se podařilo ...

Read more...

15.01.2021

Revír 411 032 Zarybněn trofejní rybou

O víkendu 28. a 29. 11. 2020 jsme zarybnili revír 411 032 - Svárovský rybník. Mimo obvyklou násadu byl do revíru vysazen i trofejní Kapr, Amur.....

Read more...

29.11.2020

Víkendový maraton výlovů v Listopadu 2020

Letos v listopadu jsme uspořádali takový maraton ve výlovech, oproti normálu jsme poslední výlovy nechali na jeden víkend 28. až 29.11 . 2020. V sobotu jsme z rána začali Rybárnou, pokračovali .....

Read more...

29.11.2020

Výlov Spodní Ledárenský a sádky podzim 2020

V sobotu 24. 10. 2020 jsme slovili rybník Spodní Ledárenský a sádku. Násadou Kapra byl nasazen Bulhar.

Read more...

25.10.2020

24. 10. 2020 - výlov Spodní Ledárenský

V Sobotu 24. 10 .2020 budeme lovit rybník Ledárenský Spodní. Vzhledem k aktuálním nařízením vlády, kvůli korona viru, budou výlovy pouze interní, pořádané nezbytně nutnou lovící četou.  Prosím dodržujte nařízení a na výlov pokud to není nezbytně nutné nechoďte. Foto z výlovu vyvěsíme zde na webu MO a určitě Vám neuniknou.

Read more...

18.10.2020

Kaprem z Bulharu byl zarybněn revír 411 032 – Kačák 3

Dne 3. 10. 2020 bylo do revíru 411 032 ve Svárově vysazeno 600 kg kapra. Ryba pořízena z vlastní produkce MO Unhošť v rybníku Bulhar.

Read more...

04.10.2020

Výlov rybníku Bulhar 2020

Výlov začal v sobotu v 7:00, lovící četa sklepla rybu na podložku a začal vlastní výlov. Po zvednutí podložky, rybáři začali jádřit rybu na loviště. Po zjádření ryby na loviště se ....

Read more...

04.10.2020

V září opět nastartoval rybářský kroužek

7. 9. 2020 se u rybníků pod pivovarem sešli děti s vedoucími na první schůzce. Děti byly obdarování startovacím balíčkem od SÚS, který obsahoval reklamní předměty a pracovní sešity, které je budou nyní provázet po celé zimní období, kdy

Read more...

22.09.2020

Brigádničení v září 2020

Třetí sobotu v září opět proběhla brigáda. Podzimní brigádu jsme mimo jiné věnovali hlavně přípravě klubovny na nadcházející řadu výlovů, které ...

Read more...

20.09.2020

Na rybářské baště v Unhošti 2020

V sobotu 29. 8. 2020 se již po šesté v řadě otevřely dveře u rybářů v Unhošti. Tradičně na konci prázdnin se mohli návštěvníci seznámit s činností rybářů, ale i dalších řemesel a zájmových činností. Baštu navštívili také myslivci, včelař, muzejníci, mlynář, ornitolog, mykolog, dřevorubec a zlatokopové. Byla zajištěna i dílnička, kde si mohly děti uplést rybu z proutí nebo ti menší vybarvit nějaký ten obrázek.....

Read more...

30.08.2020

Srpnová brigáda v roce 2020

15. 8. 2020 proběhla plánovaná brigáda na sádkách MO ČRS Unhošť. Ukazuje se, že v letních měsících je zájem o možnost plnit brigádní hodiny nižší než na jaře, nebo na podzim. Je to škoda, protože i v létě je kolem rybníků pořád co dělat. I tak jsme se ale v sobotu sešli ...

Read more...

16.08.2020

8. ročník memoriálu Tondy Vostrackého je za námi ...

V sobotu 27. 6. 2020 proběhl již 8. ročník memoriálu Tondy Vostrackého. Letošní ročník memoriálu byl specifický,protože byl spojen se zrušeným zahájením sezony. Odlov na rybníku probíhal ...

Read more...

28.06.2020

U rybníků máme nový přístřešek

Rybáři pro tento přístřešek naleznou všemožné využití. Např. pro využití při rybářské baště, pro vyhlašování výsledků soutěží, pro sušení sítí po výlovech a v neposlední řadě i jako venkovní pergolu. Přístřešek je postaven a nyní chybí už jen provést pár drobných dokončovacích prací. 

Read more...

14.06.2020

Rybáři i v roce 2020 vandrovali za unhošťskými mlýny

13. 6. 2020 jsme opět připravili jedno ze stanovišť pro Vandr za unhošťskými mlýny. Stanoviště č.2 – Rybáři Unhošť.
Dětem se nejvíce ...

Read more...

14.06.2020

Úhoř z Dotace SÚS už plave v revíru

27.5. 2020 bylo z dotace SÚS vysazeno do revíru 411 032 - Kačák 3 Svárovský rybník vysazeno 2 kg odkrmeného úhoře. 
Děkujeme za skvělou práci!

Read more...

27.05.2020

Brigáda na revíru a na sádkách 16. 5. 2020

V sobotu 16. 5. 2020 proběhla po delší odmlce plánovaná brigáda. Sešlo cca  22 členů MO Unhošť. Ráno na soustavě hospodář rozdal úkoly. Jedna parta odjela na revír na Svárově a druhá parta zůstala na sádkách pod pivovarem. 

Read more...

17.05.2020

Jarní oživení revíru Kačák 3 z redistribuce

Dnes 4. 4. 2020 bylo do revíru Kačák 3 - Svárovský rybník vysazeno z redistribuce 190 kg Kapra v tržní velikosti 2 - 2,5 kg / ks.
U příležitosti návštěvy revíru při přebírce jsme ....

Read more...

04.04.2020

Výlov Spodní Ledárenský v omezeném režimu

Hospodářská činnost musí být zachována i v době, kdy bojuje celý národ s korona virem. Za mimořádných opatřeních, daných nařízením vlády, jsme v sobotu 21.3.2020 slovili rybník Spodní Ledárenský.  Na výlovu se podílela jen nezbytně ....

Read more...

23.03.2020

Jarní výlov Rybárny 2020

V sobotu 14.3.2020, rybáři v Unhošti slovili rybník Rybárna. Výlovek tvořila většinou násada Kapra a Lína, která šla k další distribuci.

Read more...

15.03.2020

Výroční členská schůze 2020

V sobotu 7. 3. 2020 proběhla výroční členská schůze naší MO Unhošť. K řádné schůzi se dostavila cca pouze jedna třetina členů, 50 ze 156 evidovaných. Řídící schůze tedy vyhlásil, že řádná schůze není usnášeníschopná a vyhlásil termín náhradní schůze s konání ve stejný den v 9:15.

Read more...

08.03.2020

První brigáda u vody v roce 2020

V sobotu 8.2.2020 prováděli rybáři v Unhošti brigádu na soustavě rybníků pod pivovarem. Celý den nám přálo příjemné slunečné počasí. Prováděli hlavně prořezávky dřevin v okolí potoka, která obtéká naší rybniční soustavu. Zároveň byl ....

Read more...

09.02.2020

Rybáři v Unhošti opět plesali - PLES 2020

18.1.2020 proběhl v Unhošti opět rybářský ples. Rybáři opět nezklamali stylovým předtančením, které nastartovalo skvělou atmosféru. 

Read more...

21.01.2020

Revír Kačák 3 zarybněn dravinou

Dne 17.11.2019 provedla MO Unhošť zarybnění revíru 411 032 - Kačák 3 štikou. Do revíru ...

Read more...

17.11.2019

Kde, že se bere tradiční vánoční Unhošťský kapr? - výlov Pivovarský

V sobotu 9.11.2019 jsme navštívili výlov v sousedství našich sádek pod pivovarem.

Read more...

09.11.2019

V neděli 27.10. 2019 byl vyloven Nový ...

Po sobotním výlovu Bulharu se rybáři v Unhošti vrhli i na rybník Nový. Celý výlov proběhl ....

Read more...

28.10.2019

Z Bulharu byl zarybněn revír 411 032 - Kačák 3

Dne 26.10.2019 bylo do revíru 411 032 ve Svárově vysazeno 260 kg kapra, 30 kg lína ....

Read more...

27.10.2019

I na podzim 2019 slovili rybáři v Unhošti rybník Bulhar

Rybáři v Unhošti slovili v sobotu 26.10.2019 rybník Bulhar. Fotogalerie a více info v příspěvku...

Read more...

27.10.2019

S novým školním rokem 2019/20 nastartoval i rybářský kroužek

Mezi stávajícími členy rybářského kroužku jsme letos přivítali 9 nových dětí. Doufáme že se jim bude u nás líbit .....

Read more...

24.09.2019

Vodník byl i na rybářské baště v Unhošti

V sobotu 31. 8. 2019 se konal již tradiční pátý ročník akce: Den na rybářské baště v Unhošti. Již od rána slunce svítilo a  počasí se vyvíjelo celkem příjemným způsobem. Srdcaři z řad unhošťských rybářů, ale i jejich kolegů z HAF Clubu, myslivců, včelařů, kynologů, koňařů, mykologů, muzejníků a dalších kamarádů .....

Read more...

03.09.2019

Trofejní Amur

Gratulujeme Tadeášovi k trofejnímu úlovku, který se mu podařilo letos zdolat na jemnou montáž z hladiny.

Read more...

21.07.2019

7. ročník hospodářského odlovu na Výtažníku

Letos se jednalo již o sedmý ročník, při kterém nás přijel opět navštívit předseda SÚS  Dušan Hýbner s jasným cílem získat zlatý hattrick v tomto přátelském utkání.  Kromě tohoto již tradičního hosta nás  navštívili také místopředseda SÚS Jirka Novák a v zastoupení za sousední MO Kladno Vilda horák.

Read more...

30.06.2019

Den dětí v Unhošti 2.6. 2019

Dne 2.6. 2019 se v Unhošti konal na louce u rybníka Bulhar a v jeho blízkém okolí dětský den. Po celé trase bylo rozmístěno něco okolo čtyřiceti nejrůznějších stanovišť, kde děti musely plnit úkoly.

Read more...

02.06.2019

Den dětí unhošťských rybářů 1. 6. 2019

V sobotu 1. 6. 2019 se již od ranních hodin scházeli v areálu sádek MO Unhošť děti s rodiči, všichni byli obloženi rybářskou bagáží. Tento fakt nasvědčoval tomu, že se zde bude něco dít. A ano, již tradičně se sešly děti unhošťských rybářů, aby se zúčastnily rybářských závodů, které pořádali vedoucí mládeže z rybářského kroužku MO Unhošť.

Read more...

01.06.2019

Rybáři na Vandru na unhošťskými mlýny

Dařilo se nám propagovat hlavně rybářský kroužek a uvidíme zda se v budoucnu můžeme těšit na nové mladé rybáře.

Read more...

25.05.2019

Odkrmený úhoř putoval do revíru

Dnes 20.5.2019 jsme dali odkrmeného úhoře za podpory SÚS i do revíru 411 032 - Svárovský rybník.

Read more...

20.05.2019

Trofejní úlovek

Gratulujeme Josef Chaloupka ke krásnému úlovku na Svazovce!

Read more...

19.05.2019

Rybářská sezóna 2019 byla zahájena

V sobotu 11.5.2019 byla v Unhošti opět zahájena rybářská sezóna. Tradičních závodů žen unhošťských rybářů se zúčastnilo celkem 13 závodnic. I když počasí moc nepřálo na první tři místa závodnice dokázali nachytat alespoň nějakou tu šupinu.

Read more...

13.05.2019

Přebrání rybníku ve Svárově

Revír 411 032 na Svárově. Jak všichni víte revír, na kterém hospodaří právě naše MO Unhošť.

Read more...

13.05.2019

Rybářská víla Amálka

Od května 2019 nám na rybníky vedle vodníka Puškvorce dohlíží také nová víla, která získala hlasováním při zahájení sezony 11.5.2019 jméno Amálka.

Read more...

13.05.2019

Redistribuce Kačák 3 (Svárovský rybník)

Dne 23.4.2019 byla do revíru 411032 ve Svárově vysazena redistribuce. Přejeme příjemné rybaření.

Read more...

23.04.2019

Brigáda na revíru Kačák 3

Dne 13. a 14.4. 2019 jsme prováděli brigádu na revíru 411 032 ve Svárově.

Read more...

14.04.2019

Zarybnění revíru 411 032 - Kačák 3

Dne 6.4.2019 bylo do revíru 411 032 ve Svárově vysazeno 300 kg kapra a 60 kg lína. Ryba z produkce MO Unhošť. Přejeme pěkné úlovky a zážitky u vody.

Read more...

07.04.2019

Výlov Rybárna 6.4. 2019

6.4.2019 - Vylovili jsme rybník Rybárna. Počasí nám moc nepřálo, ale nálada byla skvělá.

Read more...

06.04.2019

Výlov Ledárenské - 16. 3. 2019

Jarní výlovy jsme začali v sobotu 16.3.2019, kdy jsme slovili Horní a Spodní Ledárenský.

Read more...

19.03.2019

Výroční členská schůze 2019

2.3.2019 proběhla Výroční členská schůze MO Unhošť.

Read more...

05.03.2019

POKRAČOVÁNÍ: Prořezávka u rybníku na Svárově

Další prořezávka na revíru 411 032 ve Svárově, už se nám to tam začíná pěkně prosvětlovat, ale z daleka není hotovo.

Read more...

02.02.2019

Zimní prořezávka na Svárovském rybníku

Dnes Unhošti rybáři prováděli zimní prořezávku lovných míst z ledu na revíru 411 032 na Svárově.

Read more...

26.01.2019

Rybářský ples 2019

Video a předtančeni z rybářského plesu, který pořádala MO Unhošť  19.1. 2019.

Read more...

20.01.2019

Silvestrovský fotbal

Silvestrovský fotbal HAF klubu s unhošťskými rybáři je již tradicí.

Read more...

01.01.2019

POKRAČUJEME: Místo pro hendikepované - značení

Po dořešení menších komplikací s vjezdem na pozemek, jsme konečně instalovali označení nově budovaného místa i s vyhrazením parkovacího stání pro hendikepované kolegy na pozemku, který patří k revíru.

Read more...

09.11.2018

Zarybnění revíru - Kačák 3

27.10.2018 bylo z Bulharu na revír 411 032 ve Svárově vysazeno 350 kg kapra a 50 kg lína.

Read more...

01.11.2018

Výlov Bulhar 27.10.2018

Výlov rybníku Bulhar v roce 2018.

Read more...

27.10.2018

Kotrola RS na revíru 411 032

Krásné nedělní odpoledne na revíru 411 032. Osm lovících - bez závad.

Read more...

07.10.2018

FOTO, VIDEO: Den na rybářské baště 1.9.2018

Téměř celé léto čekáme na deště a nezaprší a nezaprší ... V den konání rybářské Bašty, se dostavili trvalejší deště, které nám rybářům nevadí a kdykoliv jindy v těchto dobách bychom je přivítali s otevřenou náručí, jen ne v den kdy chceme naši činnost představit veřejnosti a hlavně mladé generaci. I přes nepřízeň počasí ...

Read more...

04.09.2018

Na co se můžete na rybářské baště v roce 2018 těšit ....

Vyhlášení pstruzi ze sádek z Mukařova - MO Mnichovo Hradiště.

Read more...

29.08.2018

Nová přepravní bedna MO Unhošť

Dnes 28.8.2018 jsme v rámci brigádní činnosti za pomoci našeho člena, profesionála Petr Martinovsky, polepili naší novou bednu pro převoz ryb ...

Read more...

28.08.2018

Ne vždy je kolem vody veselo ...

Neštěstí a nepřízeň počasí, které provází nyní celou republiku, zasáhlo i Naše rybochovná zařízení v Unhošti. Velké díky opět patří rybářům ...

Read more...

06.08.2018

POKRAČUJEME: Místo pro hendikepované - závoz štěrkem

Etapa 3 - Úprava místa pro hendikepované na revíru 411 032. Dnes i přes přetrvávající vedra Naši chlapi nezaháleli. Zemina zavezená naposledy pro nově budované lovné místo dostatečně sedla ...

Read more...

06.08.2018

Letní krmení 2018

Léto v plném proudu, ryba žere a tak krmíme ...

Read more...

29.07.2018

Brigádní činnost léto 2018

U rybníků je pořád spoustu práce. O víkendu jsme prováděli údržbu "nádobí", sekání, a škubání rákosu.

Read more...

29.07.2018

6. ročník hospodářského odlovu na Výtažníku

Letošní 6. ročník memoriálu Tondy Vostrackého se nesl po celý den v poklidném tempu. Závodníci složeni z členů a hostů MO Unhošť se sešli 23.6.2018 před čtvrtou hodinou ranní u klubovny.

Read more...

24.06.2018

POKRAČUJEME: Místo pro hendikepované - závoz zeminou

V sobotu 16.6. 2018 jsme uspořádali další brigádu a pokračovali v úpravě místa pro hendikepované. Místo jsme vyplnili a zhutnili zeminou.

Read more...

19.06.2018

2. kolo dětských závodů 2018

Tak 11.6.2018 proběhlo druhé kolo závodů. Ryba už brala, něco rybáři zaspali, ale povedlo se. Byl chycen i kapr s botou.

Read more...

12.06.2018

POKRAČUJEME: Příprava místa pro hendikepované - Bednění

Dnes 10.6. 2018 jsme začali pracovat na druhé etapě. Hospodář MO Unhošť zajistil materiál v podobě dubových kulatin, ze kterých jsme připravili bednění, které vytyčuje lovné místo směrem na rybník.

Read more...

10.06.2018

Dětské rybářské závody v roce 2018

Dne 9.6.2018 proběhly v ranních a dopoledních hodinách tradiční závody v rybolovu dětí. Celkem se dostavilo závodit 11 dětí, kteřé se letos přišly poprat o ceny, které věnoval do závodu předseda SÚS Dušan Hýbner. Za ceny mu tímto ještě jednou patří velké poděkování....

Read more...

09.06.2018

Rybáři z Unhoště pochodovali z Karlových Varů

27.5. 2018 pořádá HAF Club Unhošť již 35. ročník cyklistického závodu Karlovy Vary - Unhošť. Závod startuje v 10:00 v obci Olšová Vrata, v ulici Hornická. O cca 24 hodin dříve tj. 26.5.2018 v 9:45 vyrazil ze stejného místa i tým pod vlajkou Rybářů z Unhoště,

Read more...

27.05.2018

ZAČÍNÁME: Místo pro hendikepované - vyřezání dřevin

Tak jsme začali s přípravou místa pro hendikepované na revíru 411 032 ... přinášíme pár fotek z dnešní akce - první etapy - vyřezání místa ...

Read more...

23.05.2018

Rybářský kroužek na své schůzce u Výtažníku

Podívejte se na jednu schůzku rybářského kroužku z května 2018.

Read more...

16.05.2018

Zahájení sezóny 2018 v Unhošti

V sobotu 12.5.2018 byla v Unhošti zahájena rybářská sezóna. Zahajovacích závodů žen unhošťských rybářů se zúčastnilo celkem 13 závodnic.

Read more...

13.05.2018

Léto klepe na dveře, kyslíku ubývá ...

Tak jsme zase umístili na letní sezónu vzduchovadlo na Bulhar ...

Read more...

22.04.2018

U rybníků je pořád co dělat, mládí vpřed ...

Jsme rádi když se okolo činnosti u rybníků točí i mládež. 

Read more...

21.04.2018

Nové označení revíru 411 032

Provedli jsme nové označení revíru na Svárově - 411 032.

Read more...

14.04.2018

Zarybnění revíru Candátem

Dne 8.4. 2018 po výlovu Rybárny byl do revíru ve Svárově - 411 032 vysazen candát velikost CA2. 

Read more...

08.04.2018

Jarní výlov Rybárny 2018

V sobotu 7.4.2018 jsme opět slovili rybník Rybárna.

Read more...

08.04.2018

Pokračujeme v rekonstrukci hrází - Výtažník a Nový

O víkendu 24. a 25.3.2018 jsme pokračovali na opravách hrází na rybnících Nový a Výtažník.

Read more...

27.03.2018

Březnová schůzka rybářského kroužku v hasičárně

Rybářský kroužek MO Unhošť se schází na pravidelných schůzkách.

Read more...

06.03.2018

Výroční členská schůze MO Unhošť 2018

Dne 3. 3. 2018 proběhla výroční členská schůze v kinosále v Unhošti. Zúčastnilo se 64 členů, což není nadpoloviční většina a tak byl začátek schůze odložen o 15 min.

Read more...

04.03.2018

Opravy hrází: Sádky, Výtažník, Nový

Dne 21.2.2018 byly dokončeny další úpravy a opravy hrází na Sádkách, Výtažníku a Novém. 

Read more...

21.02.2018

Vernisáž výstavy ke 120 letům spolkového rybaření v Unhošti

Dne 15.2. 2018 proběhla v prostorách muzea Unhošť vernisáž výstavy.

Read more...

16.02.2018

Rybářský ples v lednu 2018

Dne 20.1. 2018 se uskutečnil opět v  již tradičním termínu rybářský ples Unhošťských rybářů.

Read more...

21.01.2018

VIDEO archiv MO Unhošť

Po spuštění nové webové prezentace budou starší videozáznamy do roku 2018 přístupné na youtube.

Read more...

02.12.2017

FOTO archiv MO Unhošť

Po spuštění nové webové prezentace budou starší fotogalerie do roku 2018 přístupné ve schránce MO Unhošť na "rajčeti".

Read more...

01.12.2017

Proběhlé akce

19. 8. 2023 - Plánovaná brigáda

V sobotu 19. 8. 2023 se koná červencová plánovaná brigáda MO Unhošť.
Sraz je v 7:30 v klubovně u rybníků v Unhošti pod pivovarem. Brigáda je plánována do 16:00, ovšem dle situace a nálady.

Read more...

08-15-2023

Od září startuje rybářský kroužek 2023!

🎣 Přidejte se k nám do našeho nového rybářského dobrodružství pro děti! 🌊

Milé děti, připravte se na vzrušující nový ročník rybařského kroužku pro děti ČRS MO Unhošť! Chcete objevovat přírodu, naučit se nové dovednosti a získat rybářský lístek?

Read more...

07-18-2023

15. 7. 2023 - Plánovaná brigáda

V sobotu 15. 7. 2023 se koná červencová plánovaná brigáda MO Unhošť.
Sraz je v 7:30 v klubovně u rybníků v Unhošti pod pivovarem. Brigáda je plánována do 16:00, ovšem dle situace a nálady.

Read more...

07-01-2023

Dětské rybářské závody MO Unhošť znají svého vítěze

V rámci rybářského kroužku, posledního v tomto školním roce, proběhly závody v lovu ryb pro naše školáky. Po dvouhodinovém klání nakonec zvítězil Honzík Pokorný. Gratulujeme a Petrův zdar!

Read more...

06-27-2023

17. 6. 2023 - Plánovaná brigáda

V sobotu 17. 6. 2023 se koná červnová plánovaná brigáda MO Unhošť.

Read more...

06-13-2023

24. 6. 2023 - Memoriál Tondy Vostrackého

Po roce opět pořádáme pro členy MO Unhošť a zvané hosty hospodářský odlov ryb, alias memoriál Antonína Vostrackého, začínáme už druhou desítku jde o 11. ročník !!!
Akce je plánována na sobotu 24. 6. 2023.

Read more...

05-23-2023

20. 5. 2023 - Plánovaná brigáda

V sobotu 20. 5. 2023 se koná další letošní plánovaná brigáda MO Unhošť.

Read more...

05-16-2023

25.4.2023 - Výlov Ledárenské

V úterý 25.4.2023 je vyhlášen náhradní termín výlovu Ledárenských .. sraz od 15:30.

Read more...

04-20-2023

15. 4. 2023 - Plánovaná brigáda

Sraz je v 8:00 v klubovně u rybníků v Unhošti pod pivovarem. Brigáda je plánována na dopolední i odpolední čas, ovšem dle situace a nálady.
Velice vítáme potvrzení účasti na této brigádě. Potvrdit můžete emailem, sms, telefonicky i osobně.

Read more...

04-11-2023

7. a 8. 4. 2023 - Velikonoční lovení - Rybárna, Nový, Ledárenské

7. 4. 2023 budeme lovit rybník Rybárna a následně Nový. Sraz 6:00 v klubovně u rybníků.
Příprava na výlovy ve čtvrtek den předem od 16:00.
8. 4. 2023 budeme lovit i rybníky Ledárenské.

Read more...

03-28-2023

18. 3. 2023 - Plánovaná brigáda

Sraz je v 8:00 v klubovně u rybníků v Unhošti pod pivovarem. Brigáda je plánována na dopolední i odpolední čas, ovšem dle situace a nálady.
Velice vítáme potvrzení účasti na této brigádě. Potvrdit můžete emailem, sms, telefonicky i osobně.

Read more...

03-14-2023

4. 3. 2023 - Výroční členská schůze

Výroční členská schůze v MO Unhošť se koná v sobotu 4. 3. 2023 těšíme se na hojnou účast.

Read more...

02-01-2023

15.1.2023 - Termín odevzdání úlovkových lístků a povolenek za rok 2022

Upozorňujeme ty, kteří doposud neodevzdali řádně vyplněný úlovkový lístek s povolenkou za rok 2022, aby jej neprodleně odevzdali pokladníkovi nebo hospodáři MO.

Read more...

01-04-2023

Prodej členských známek a povolenek 2023

Termíny projede členských známek a povolenek pro rok 2023 jsou uvedeny v příspěvku ....

Read more...

12-07-2022

19. 12. 2022 - Vánoční večírek

V pondělí 19. 12. 2022 bude od 16:00 v klubovně na soustavě rybníků vánoční večírek pro členy MO Unhošť a spřízněné duše. 

Read more...

11-29-2022

10. 12. 2022 - Mimořádná brigáda

V sobotu 10. 12. 2022 se koná mimořádná brigáda MO Unhošť. 

Read more...

11-29-2022

19. 11. 2022 - Plánovaná brigáda

V sobotu 19. 11. 2022 se koná poslední letošní plánovaná brigáda MO Unhošť.

Read more...

11-12-2022

15. 10. 2022 - Plánovaná brigáda

Sraz je v 7:30 v klubovně u rybníků v Unhošti pod pivovarem. Brigáda je plánována na dopolední i odpolední čas, ovšem dle situace a nálady.
Vítáme potvrzení účasti na této brigádě. Potvrdit můžete emailem, sms, telefonicky i osobně.

Read more...

10-10-2022

10. 11. 2022 - prověrky MO Unhošť

V listopadu 2022 proběhnou již po čtvrté hospodářské prověrky v Lahovicích v sídle SÚS. Naše organizace MO Unhošť ...

Read more...

10-10-2022

22.10.2022 - Výlov rybníku Bulhar

Rybáři Unhošť srdečně zvou na výlov rybníku Bulhar !
Hudba a živé ryby na hrázi ...

Read more...

09-13-2022

17. 9. 2022 - Plánovaná brigáda

Sraz je v 7:30 v klubovně u rybníků v Unhošti pod pivovarem. Brigáda je plánována na dopolední i odpolední čas, ovšem dle situace a nálady.
Vítáme potvrzení účasti na této brigádě. Potvrdit můžete emailem, sms, telefonicky i osobně.

Read more...

09-06-2022

20. 8. 2022 - Plánovaná brigáda

Sraz je v 7:30 v klubovně u rybníků v Unhošti pod pivovarem. Brigáda je plánována na dopolední i odpolední čas, ovšem dle situace a nálady.
Vítáme potvrzení účasti na této brigádě. Potvrdit můžete emailem, sms, telefonicky i osobně.

Read more...

08-16-2022

16. 7. 2022 - Plánovaná brigáda

Sraz je v 7:30 v klubovně u rybníků v Unhošti pod pivovarem. Brigáda je plánována na dopolední i odpolední čas, ovšem dle situace a nálady.
Vítáme potvrzení účasti na této brigádě. Potvrdit můžete emailem, sms, telefonicky i osobně.

Read more...

07-13-2022

POZOR ZMĚNA TERMÍNU: 11. 6. 2022 - Plánovaná brigáda

V sobotu 11. 6. 2022 se koná červnová plánovaná brigáda MO Unhošť.
Pozor termín plánované brigády je posunut o týden dozadu, protože na sobotu 18.6. 2022 byl naplánován desátý ročník memoriálu AV. 

Read more...

05-31-2022

21. 5. 2022 - Plánovaná brigáda

Sraz je v 7:30 v klubovně u rybníků v Unhošti pod pivovarem. Brigáda je plánována na dopolední i odpolední čas, ovšem dle situace a nálady.
Velice vítáme potvrzení účasti na této brigádě. Potvrdit můžete emailem, sms, telefonicky i osobně.

Read more...

05-16-2022

22. 5. 2022 – Vandr za unhošťskými mlýny

Rybáři Unhošť budou opět mít stanoviště na naučné a dovednostní stezce při Vandru za unhošťskými mlýny. Stezka v provozu 9:30 - 12:00. Dále následujte bohatý program ...

Read more...

05-16-2022

18. 6. 2022 - Kulatý Memoriál Tondy Vostrackého

po roce opět pořádáme pro členy MO Unhošť a zvané hosty hospodářský odlov ryb, alias memoriál Antonína Vostrackého, tentokrát kulatý 10. ročník!!!

Read more...

04-27-2022

Rybářský kroužek se 9.5. přesouvá k rybníkům u pivovaru

Stále probíhá nábor nových mladých rybářů!

Read more...

04-26-2022

!!!POZOR ZMĚNA!!!: DUBNOVÁ BRIGÁDA NAHRAZENA!!!: 16. 4. 2022 - Jarní výlovy Rybárna a Nový

15. 4. 2022 budeme lovit rybník Rybárna. Sraz před sedmou v klubovně u rybníků. Příprava na výlov ve čtvrtek od 15: 30. 

16. 4. 2022 budeme lovit rybník Nový. Sraz před sedmou v klubovně u rybníků.

Read more...

03-20-2022

3. 4. 2022 - Výlov Ledárenských

V neděli 3. 4. 2022 proběhne výlov Ledárenských, v sobotu provedeme přípravu na výlov. 

Read more...

03-20-2022

19. 3. 2022 - Plánovaná brigáda

Sraz je v 7:30 v klubovně u rybníků v Unhošti pod pivovarem. Brigáda je plánována na dopolední i odpolední čas, ovšem dle situace a nálady.
Velice vítáme potvrzení účasti na této brigádě. Potvrdit můžete emailem, sms, telefonicky i osobně.

Read more...

03-15-2022

5. 3. 2022 - Výroční členská schůze

Výroční členská schůze v MO Unhošť se koná v sobotu 5. 3. 2022 těšíme se na hojnou účast.

Read more...

02-15-2022

15.1.2022 - Termín odevzdání úlovkových lístků a povolenek za rok 2021

Upozorňujeme ty, kteří doposud neodevzdali řádně vyplněný úlovkový lístek s povolenkou za rok 2021, aby jej neprodleně odevzdali pokladníkovi nebo hospodáři MO.

Read more...

01-09-2022

Prodej členských známek a povolenek 2022

Termíny projede členských známek a povolenek pro rok 2022 jsou následující: 

Read more...

12-07-2021

20. 11. 20021 - Plánovaná brigáda

V sobotu 20. 11. 2021 se koná listopadová plánovaná brigáda MO Unhošť.

Read more...

11-15-2021

16. 10. 2021 - Plánovaná brigáda

V sobotu 16. 10. 2021 se koná říjnová plánovaná brigáda MO Unhošť.

Read more...

10-12-2021

23. 10. 2021 - Výlov rybníku Bulhar

Rybáři Unhošť srdečně zvou na výlov rybníku Bulhar !
Živé ryby na hrázi ...

Read more...

09-23-2021

9. 11. 2021 - prověrky MO Unhošť

V listopadu 2021 proběhnou již po třetí hospodářské prověrky v Lahovicích v sídle SÚS. Naše organizace MO Unhošť se přihlásila pomocí webového formuláře na termín 9. 11. od 16:30.  MO Unhošť budou zastupovat jako při loňském HV předseda, hospodář a pokladník. Doufáme, že vše bude v pořádku a o výsledku Vás budeme informovat na výroční členské schůzi.

Read more...

09-22-2021

!POZOR: ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ VČS 2021: 18. 9. 2021 - Výroční členská schůze

.... výroční členská schůze 2021 MO Unhošť se bude konat ve stejném termínu, tedy v sobotu 18. 9. 2021 od 9:00 (prezentace od 8:30), ale je přesunuta do prostor rybniční soustavy pod pivovarem v Unhošti (Křivoklátská č.p. 17), kde bude konána pod širým nebem. ....

Read more...

09-08-2021

POZOR ZMĚNA TERMÍNU: 19. 9. 2021 - Plánovaná brigáda

V neděli 19. 9. 2021 se koná zářiová plánovaná brigáda MO Unhošť.
Pozor termín plánované brigády je změněn ze soboty na neděli, protože v sobotu 18.9. se koná výroční členská schůze. 

Read more...

09-06-2021

21. 8. 2021 - Plánovaná brigáda

V sobotu 21. 8. 2021 se koná srpnová plánovaná brigáda MO Unhošť.

Read more...

08-12-2021

6. 9. 2021 - Rybářský kroužek

... při sychravém podzimním a zimním počasí se s dětmi v rybářském kroužku budeme scházet „u rybníků“ dokud bude příznivé počasí, navštívíme výlovy rybníků a pak se přesuneme do klubovny u Hasičů v Unhošti, kde budeme probírat a procvičovat teorii rybářství a rybářského řádu, abychom byli skvěle ...

Read more...

08-10-2021

17. 7. 2021 - Plánovaná brigáda

V sobotu 17. 7. 2021 se koná květnová plánovaná brigáda MO Unhošť.

Read more...

07-13-2021

19. 6. 2021 - Plánovaná brigáda

V sobotu 19. 6. 2021 se koná květnová plánovaná brigáda MO Unhošť.

Read more...

06-13-2021

26. 6. 2021 - Memoriál Tondy Vostrackého

po roce opět pořádáme pro členy MO Unhošť a zvané hosty hospodářský odlov ryb, alias memoriál Antonína Vostrackého. Je to neuvěřitelné jak ten čas letí, ale bude to již poslední ročník s jednocifernou číslovkou. Ano ročník číslo 9.

Read more...

06-08-2021

12. 6. 2021 – Vandr za unhošťskými mlýny

Rybáři Unhošť budou opět mít stanoviště na naučné a dovednostní stezce při Vandru za unhošťskými mlýny. Stezka v provozu 9:00 - 13:00. Dále následujte bohatý program v prostorách kynologického cvičiště. Neváhejte udělejte si v sobotu 12. 6. 2021 čas a navštivte i naše stanoviště.

Read more...

05-29-2021

NEPŘEHLÉDNĚNTE: 31. 5. 2021 - Obnovení rybářského kroužku

Těšíme se na mladé rybáře. Přijďte se tedy s vedoucími a ostatními dětmi podělit o nové vědomosti, které jste doplnili během co-vid omezení samostudiem.

Read more...

05-25-2021

15. 5. 2021 - Plánovaná brigáda

Sraz je v 7:30 v klubovně u rybníků v Unhošti pod pivovarem. Brigáda je plánována do 14:00, ovšem dle situace a nálady.
Velice vítáme potvrzení účasti na této brigádě. Potvrdit můžete emailem, sms, telefonicky i osobně.

Read more...

05-11-2021

17. 4. 2021 - Plánovaná brigáda

Sraz je v 7:30 v klubovně u rybníků v Unhošti pod pivovarem. Brigáda je plánována na dopolední i odpolední čas, ovšem dle situace a nálady.
Velice vítáme potvrzení účasti na této brigádě. Potvrdit můžete emailem, sms, telefonicky i osobně.

Read more...

04-12-2021

17. 4. 2021 - Prodej členských známek a povolenek

Jelikož doba pandemie a opatření vlády pořád pokračují, rozhodli jsme se uspořádat ještě jeden termín prodeje členských známek a povolenek. ....

Read more...

03-30-2021

20. 3. 2021 - Plánovaná brigáda

Sraz je v 7:30 v klubovně u rybníků v Unhošti pod pivovarem. Brigáda je plánována na dopolední i odpolední čas, ovšem dle situace a nálady.
Velice vítáme potvrzení účasti na této brigádě. Potvrdit můžete emailem, sms, telefonicky i osobně.

Read more...

03-16-2021

6. 3. 2021 – Mimořádná brigáda oprava hrází

Sníh roztál a ukázala se opět rozpracovaná rekonstrukce hrází na soustavě. Bagry budou v následujících dnech provádět kamenný zához zpevnění břehů a následně bude potřeba ...

Read more...

02-23-2021

NÁHRADNÍ TERMÍN: 15. 3. 2021 - Prodej členských známek a povolenek

Jelikož nelze přesně určit termín, kdy se bude konat v tomto roce výroční členská schůze, na které vždy byl ještě velký zájem o prodej členských známek a povolenek, rozhodli jsme se uspořádat náhradní termín prodeje.

Read more...

02-17-2021

15.1.2021 - Termín odevzdání úlovkových lístků a povolenek za rok 2020

Upozorňujeme ty, kteří doposud neodevzdali řádně vyplněný úlovkový lístek s povolenkou za rok 2020, aby jej neprodleně odevzdali pokladníkovi nebo hospodáři MO.

Read more...

01-05-2021

9. 1. 2021 - Mimořádná brigáda oprava hrází

Oprava hrází na soustavě běží po svátcích v plném proudu, bagry pracují, kamen je navozen. Nyní je potřeba přiložit k dílu i více silných rukou k dokončení nových schodů do rybníků, usadit schodnice, zlikvidovat .....

Read more...

12-31-2020

4.1., 18.1. a 15.2. 2021 – Prodej členských známek a povolenek

Z DŮVODU NEJASNÉHO VÝVOJE OKOLO SITUACE S PANDEMIÍ COVID BUDE PRODEJ USKUTEČNĚN PŘES VÝDEJNÍ OKÉNKO ZŘÍZENÉ V KLUBOVNĚ POD PIVOVAREM. PŘI PRODEJÍCH DODRŽUJTE PROSÍM PLATNÁ OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ VLÁDY ČR

Read more...

12-08-2020

24. 10. 2020 - výlov Spodní Ledárenský

V Sobotu 24. 10 .2020 budeme lovit rybník Ledárenský Spodní. Vzhledem k aktuálním nařízením vlády, kvůli korona viru, budou výlovy pouze interní, pořádané nezbytně nutnou lovící četou.  Prosím dodržujte nařízení a na výlov pokud to není nezbytně nutné nechoďte. Foto z výlovu vyvěsíme zde na webu MO a určitě Vám neuniknou.

Read more...

10-18-2020

POZOR! Rybářský kroužek zrušen do odvolání

vzhledem k situaci kolem šíření se infekce viru convid-19 a v souladu s nařízením vlády, mimo jiné opatření pro Českou Republiku, bychom Vás chtěli informovat, že se ruší konání rybářského kroužku až do odvolání. Děti budou v této době provádět samostudium a zejména se zdokonalovat v ....

Read more...

10-09-2020

28-29. 11. 2020 - Výlov Rybárna, Nový, Výtažník

Výlov Rybárny proběhne v sobotu 28. 11. 2020. Sraz v klubovně cca v 7:00.
Příprava na výlov bude jako obvykle v pátek den předem v odpoledních hodinách. 

Read more...

10-06-2020

17. 10. 2020 - Plánovaná brigáda

Sraz je v 7:30 v klubovně u rybníků v Unhošti pod pivovarem. Brigáda je plánována na dopolední čas, ovšem dle situace a nálady.
Velice vítáme potvrzení účasti na této brigádě. Potvrdit můžete emailem, sms, telefonicky i osobně.

Read more...

10-05-2020

3. 10. 2020 - Výlov rybníku Bulhar

Rybáři Unhošť srdečně zvou na výlov rybníku Bulhar !
Živé ryby na hrázi ...

Read more...

09-20-2020

4. 11. 2020 – prověrky MO Unhošť

V listopadu 2020 proběhnou již po druhé hospodářské prověrky v Lahovicích v sídle SÚS. Naše organizace MO Unhošť se přihlásila pomocí webového formuláře na termín 4. 11. od 17:30.  MO Unhošť budou zastupovat jako při loňském HV .....

Read more...

09-01-2020

19. 9. 2020 - Plánovaná brigáda

Sraz je v 7:30 v klubovně u rybníků v Unhošti pod pivovarem. Brigáda je plánována na dopolední i odpolední čas, ovšem dle situace a nálady. Pokud máte ....

Read more...

09-01-2020

7. 9. 2020 - Rybářský kroužek

... při sychravém podzimním a zimním počasí se s dětmi v rybářském kroužku budeme scházet „u rybníků“ dokud bude příznivé počasí, navštívíme výlovy rybníků a pak se přesuneme do klubovny u Hasičů v Unhošti, kde budeme probírat a procvičovat teorii rybářství a rybářského řádu, abychom byli skvěle ...

Read more...

08-03-2020

29. 8. 2020 - Den na Rybářské baště

Den na rybářské baště se bude konat, pokud situace dovolí v sobotu 29.8. 2020.

Návštěvníci se opět mohou těšit na rybí speciality v podání od unhošťských rybářů a drobný doprovodný program.

Read more...

07-19-2020

15. 8. 2020 - Plánovaná brigáda

Sraz je v 7:30 v klubovně u rybníků v Unhošti pod pivovarem. Brigáda je plánována na dopolední i odpolední čas, ovšem dle situace a nálady. Pokud máte ....

Read more...

07-19-2020

18. 7. 2020 - Plánovaná brigáda

Sraz je v 7:30 v klubovně u rybníků v Unhošti pod pivovarem. Brigáda je plánována na dopolední i odpolední čas, ovšem dle situace ....

Read more...

07-14-2020

POZOR! ZMĚNA TERMÍNU: 13. 6. 2020 - Brigáda na soustavě pod pivovarem

POZOR! Změna termínu plánované brigády. Plánovaná brigáda v měsíci červnu 2020 se bude konat v náhradním termínu 13. 6. 2020. Původní termín 20. 6. 2020 je ZRUŠEN.
Více info ve článku ...

Read more...

06-03-2020

13. 6. 2020 – Vandr za unhošťskými mlýny

Rybáři Unhošť budou opět mít stanoviště na naučné a dovednostní stezce při Vandru za unhošťskými mlýny. Stezka v provozu 9:00 - 13:00. Dále následujte bohatý program v prostorách kynologického cvičiště. Neváhejte udělejte si v sobotu 13.6. 202 čas a navštivte nás. Více info v letáku Vandru.

Read more...

05-31-2020

27. 6. 2020 - Memoriál Tondy Vostrackého

po roce opět pořádáme pro členy MO Unhošť a zvané hosty hospodářský odlov ryb, alias memoriál Antonína Vostrackého. Jelikož jsme nemohli v letošním roce roce uspořádat tradiční zahájení sezony s rybolovem žen, budou tyto dvě akce tak trochu spojeny. Akce je plánována na sobotu 27. 6. 2020.

Read more...

05-20-2020

16. 5. 2020 - Plánovaná brigáda

Po delší době opět zahájena brigádnická činnost. V sobotu 16. 5. 2020 bychom odvedli kus práce na revíru na Svárově, a pak se přesunuli na sádky pod pivovarem kde bychom uzavřeli den. ...

Read more...

05-08-2020

21.3.2020 - Výlov Ledárenské

 V Sobotu 21.3.2020 budeme lovit rybníky Ledárenské. Vzhledem k aktuálním nařízením vlády (zákaz vycházení a povinnost roušek), kvůli korona viru, budou výlovy pouze interní, pořádané nezbytně nutnou lovící četou. 

Read more...

03-20-2020

Opatření MO Unhošť vzhledem k nařízené karanténě vydané z rozhodnutí vlády ČR

vzhledem k situaci kolem šíření se infekce viru convid-19 a v souladu s nařízením vlády, mimo jiné opatření karantény pro Českou Republiku, bychom Vás chtěli informovat, že se ruší veškeré akce, které byli v MO Unhošť plánovány v blízké budoucnosti.  Zrušení akcí počínaje dnem 16.3.2020 a platí až do odvolání. Ruší se zejména: 

Read more...

03-16-2020

14.3. 2020 - Výlov Rybárna

14.3. 2020 Budeme lovit rybník Rybárna.

Read more...

03-03-2020

7. 3. 2020 - Výroční členská schůze

Výroční členská schůze v MO Unhošť se koná v sobotu 7.3.2020 těšíme se na hojnou účast.

Read more...

01-25-2020

8.2.2020 - Brigáda na soustavě a na revíru

před sezónou je vše potřeba připravit, zkontrolovat a uklidit. Na 8. 2. 2020, tedy vyhlašujeme brigádu. Sejdeme se na soustavě v klubovně pod pivovarem a podle počasí a počtu zúčastněných uvidíme do čeho se pustíme. 

Read more...

01-22-2020

15.1.2020 - Termín odevzdání úlovkových lístků a povolenek za rok 2019

Upozorňujeme ty, kteří doposud neodevzdali řádně vyplněný úlovkový lístek s povolenkou za rok 2019, aby jej neprodleně odevzdali pokladníkovi nebo hospodáři MO.
 

Read more...

01-03-2020

6.1., 20.1., 3.2., 17.2. 2020 - Prodej členských známek a povolenek

Read more...

12-05-2019

18.1.2020 - Rybářský ples v Unhošti

Přijďte se pobavit v lednu do Unhoště. Rybáři opět pořádají ples. 

Read more...

11-21-2019

29.11.2019 - dolovná

Dolovná ČRS MO Unhošť se letos bude konat v restauraci Obecnice v Unhošti na náměstí.

Read more...

11-10-2019

12.11.2019 - prověrky MO Unhošť

12.11.2019 proběhnou hospodářské prověrky  v Lahovicích v sídle SÚS

Read more...

10-27-2019

27.10.2019 - Výlov Nový

Rybáři v Unhošti budou lovit rybník Nový ....

Read more...

10-23-2019

26.10. 2019 - Výlov rybníku Bulhar

Rybáři Unhošť srdečně zvou na výlov rybníku Bulhar !
Živé ryby na hrázi ...

Read more...

10-09-2019

31.8. 2019 - Den na rybářské baště

AKTUALIZUJEME: V Unhošti se opět otevřou dveře k nahlédnutí činnostem jak rybářského a rybníkářského řemesla, tak i přes přírodu spojených řemesel kolegů. Pro děti, ale i pro dospělé bude připraven bohatý program, kde si budou moct vyzkoušet různé aktivity. Více info v letáku.

Read more...

07-27-2019

4.7.2019 - Mimořádná brigáda - úklid obilí

Ve čtvrtek  4.7.2019 v ranních hodinách přivezou k chatě na Rybárně obilí. Od 15:00 ho začneme uklízet do chaty. Kdo můžete přijde pomoct na tuto mimořádnou brigádu. 

Read more...

07-03-2019

29.6.2019 - Memoriál Antonína Vostrackého

AKTUALIZUJEME:  start 4:00, konec 22:00 bližší info na místě před zahájením, či v průběhu.

Read more...

05-30-2019

1. 6. 2019 - Dětské rybářské závody

Dětské rybářské závody v Unhošti budou v roce 2019 startem dne dětí. PETRŮV ZDAR!

Read more...

04-11-2019

25. 5. 2019 - Vandr za unhošťskými mlýny

Read more...

04-11-2019

11. 5. 2019 - Rybářské závody žen

Read more...

04-11-2019

28.4.2019 - Výlov Nový

Read more...

04-10-2019

6.4. 2019 - Výlov Rybárna

6.4. 2019 Budeme lovit rybník Rybárna.

Read more...

04-03-2019

16.3. 2019 - Výlov Ledárenské

V sobotu 16.3. 2019  budeme lovit Ledárenské a den předem v pátek uděláme rychlou přípravu na výlov od 15:00. 

Read more...

03-06-2019

2.3. 2019 - Výroční členská schůze MO Unhošť

Výroční členská schůze v MO Unhošť se koná v sobotu 2.3.2019 těšíme se na hojnou účast.

Read more...

02-01-2019

19.1.2019 - Rybářský ples

Více informací v letáku. 

Read more...

12-04-2018

27.10. 2018 - Výlov rybníku Bulhar

Dne 27.10. 2018 budeme lovit rybník Bulhar ... těšíme se na hojnou účast, práce i občerstvení bude dostatek.

Read more...

09-25-2018

23.5.2018 - Mimořádná brigáda, místo pro hendikepované na Svárově

1. Etapa je plánována jako mimořádná brigáda na středu 23.5.2018 od 16:00. Sraz je u rybníka na Svárově. Kdo budete mít chuť a trochu času budeme moc rádi když přijdete pomoct k tomuto dobrému dílu.

Read more...

05-18-2018

1.9.2018 - Den na rybářské baště v Unhošti

V Unhošti se opět otevřou dveře k nahlédnutí činnostem jak rybářského a rybníkářského řemesla, tak i přes přírodu spojených řemesel kolegů. Pro děti, ale i pro dospělé bude připraven bohatý program, kde si budou moct vyzkoušet různé aktivity. Více info v letáku. 

Read more...

04-24-2018

23.6.2018 - Hospodářský odlov ryb

Oznamujeme, že se uskuteční další již šestý ročník hospodářského odlovu ryb alias memoriálu Tondy Vostrackého a to v sobotu 23.6.2018. Zúčastnit se mohou členové ČRS MO Unhošť a zvaní hosté.

Read more...

04-10-2018

9.6.2018 - Rybářské závody dětí unhošťských rybářů

Více informací o dětských závodech v letáku.

Read more...

04-10-2018

12.5.2018 - Zahájení sezony, rybolov žen

Začíná rybářská sezóna 2018. Zahájíme jí v sobotu 12.5. 2018 na rybochovných zařízeních.

Read more...

04-10-2018

7.4.2018 - Výlov Rybárna

Výlov Rybárny - ten bychom uspořádali, pokud tedy počasí dovolí, v sobotu 7.4.2018.

Read more...

03-20-2018

24.3 - 25.3. 2018 - Oprava hrází Výtažník, Nový

Než vylovíme Rybárnu, tak je zapotřebí dokončit opravu hrází na Výtažníku a Novém, abychom mohli rybníky napustit a při výlovu Rybárny pak i nasadit.

Read more...

03-20-2018

16.3.2018 - Brigáda, úklid výstavy v muzeu

Výstava v muzeu k oslavám 120 let našeho spolku se pozvolna blíží ke konci. S koncem výstavy úzce souvisí i její úklid.

Read more...

03-07-2018

15.2.-16.3. 2018 - Výstava 120 let spolkového rybaření v Unhošti

Vernisáž 15.2. 2018 od 18:00 v Muzeu Unhošť.

Read more...

01-30-2018

3.3.2018 - Výroční členská schůze

Výroční členská schůze 2018 se koná 3.3.2018 v místním kinosále v Unhošti od 9:00, všichni členové jsou srdečně zváni.

Read more...

01-16-2018

Zásady ochrany osobních údajů

2019 ČRS, z.s. MO Unhošť, Křivoklátská 17, Unhošť  273 51, IČ: 70109982

webdesign: DTPak.cz s.r.o.